ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τηλ: (+30) 2810 379196
Ώρες γραφείου: Τρίτη 11:00-12:00, Τετάρτη 12:00-13:30
e-mail:  npapadak@hmu.gr
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Παπαδάκης Νικόλαος κατέχει Πτυχίο Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1997, ΜΔΕ στην Επιστήμη Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης 1999, Διδακτορικό στην Επιστήμη Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης 2004.
Έχει διδάξει στο πανεπιστήμιο Κρήτης στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ως ΠΔ407 2004-2007, ως ΠΔ407 στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης 2007-2008, στο γενικό τμήμα του ΤΕΙ Κρήτης ως συμβασιούχος καθηγητής 2007-2009. Από τον Ιούνιο του 2009 έως το Σεπτέμβριο 2013 ήταν καθηγητής Εφαρμογών στο Γενικό τμήμα του ΤΕΙ Κρήτης.  Από τον Οκτώβριο 2013 μέχρι το 2017  ήταν επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης και από το 2017 μέχρι και σήμερα είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης.
Έχει εργαστεί σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, του ινστιτούτου πληροφορικής ΙΤΕ από το Σεπτέμβριο 1997 μέχρι το 2006, του πανεπιστημίου Κρήτης από το 1999-2010, Πολυτεχνείου Κρήτης 2007-2008 καθώς και σε αναπτυξιακά έργα του ΤΕΙ Κρήτης από 2009-2015.  Έχει συγγράψει περισσότερα από 50 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.