ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τηλ: (+30) 2810 379784
Ώρες γραφείου:
e-mail: e-mail: yanna@hmu.gr
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

 

Σύντομο Βιογραφικό
Είναι τακτικός καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης. Είναι απόφοιτος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1976, Μηχανικός Συστημάτων Ελέγχου από το I. N. P. Grenoble το 1978, ενώ έχει υλοποιήσει προχωρημένες σπουδές (1979) και διδακτορικό (1982) στη θεματική περιοχή του αυτόματου ελέγχου στο ίδιο ίδρυμα. Η έρευνα του εστιάζεται στις αλγεβρικές και γεωμετρικές μέθοδοι ανάλυσης, τη σύνθεση και σχεδίαση Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, το σχεδιασμό υπολογιστικών αλγορίθμων με σκοπό την επίλυση προβλημάτων Αυτομάτου Ελέγχου (Computer Aided Design of Control Systems), τη Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων, την Θεωρία Πινάκων και την Θεωρία Αναλλοίωτων. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα σχετικά με πετροχημικές διεργασίες και καταγραφή αιολικού δυναμικού.