ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

Τηλ: (+30) 2810 379828
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 13:00-15:00
e-mail: pallis@pasiphae.eu
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Εκτενές Βιογραφικό

 

Σύντομο Βιογραφικό
Δρ. Ευάγγελος Πάλλης αποφοίτησε τον Απρίλιο του 1994 από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ως Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τον Οκτώβριο του 1997 απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στον τομέα των τηλεπικοινωνιών από το Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου (University of East London), και κατέστη  Διδάκτορας Τηλεπικοινωνιών (PhD) τον Φεβρουάριο του 2003 από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Σήμερα διατελεί ως Καθηγητής Α΄ βαθμίδας στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, διευθύνοντας παράλληλα την ερευνητική ομάδα “ΠΑΣΙΦΑΗ” του θεσμοθετημένου εργαστήριου “Πολυμέσων, Δικτύων και Επικοινωνιών – MCN”. 
Στα πλαίσια των ακαδημαϊκών του δραστηριοτήτων έχει καθοδηγήσει την εκπόνηση περισσότερων των 50 προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και επιβλέψει περισσότερες των 100 πρακτικών ασκήσεων, έχει εποπτεύσει 3 επιτυχώς ολοκληρωμένες μεταπτυχιακές εργασίες (MSc), ενώ παράλληλα έχει διατελέσει ως μέλος 3-μελών συμβουλευτικών επιτροπών σε 7 επιτυχώς ολοκληρωμένες διδακτορικές διατριβές (PhD) σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον χώρο των ασυρμάτων δικτύων πρόσβασης και κορμού, στην ψηφιακή γραμμική και διαδραστική ευρυεκπομπή, στις τεχνικές διαχείρισης και ελέγχου δικτύων επόμενης γενιάς (NGN), καθώς και στις τεχνολογίες προγραμματιζόμενων δικτύων (SDN) και εικονοποίησης των δικτυακών λειτουργιών (NFV). Στα πλαίσια των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, έχει συμμετάσχει σε 14 εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, καθώς και σε 18 ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα του 4ου, 5ου, 6ου και 7ου Πλαισίου, καθώς και του πρόσφατου HORIZON-2020 (H2020). Έχει διατελέσει ως πρόεδρος του Broadcast & Multicast Cluster (BMC), και συμμετέχει στις εργασίες προτυποποίησης του IETF CDNi, και στις δράσεις του ETSI “NG112 Emergency Communications Plugtests”.
Αποτελέσματα των μέχρι σήμερα ερευνητικών του δραστηριοτήτων αποτυπώνονται μέσα από μια σειρά πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών, εκ των οποίων 39 σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και 114 σε έγκριτα διεθνή συνέδρια. Έχει, επίσης, συνδράμει στη σύνταξη/συγγραφή 8 βιβλίων, 3 συλλογικών τόμων, καθώς και 38 άρθρων ως κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία. Μέρος του δημοσιευμένου έργου έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης και έχει αποτελέσει την βάση για περαιτέρω έρευνα από άλλους Έλληνες και ξένους επιστήμονες (citations), αριθμώντας μέχρι σήμερα περισσότερες από 1900 ετεροαναφορές στο Google Scholar με δείκτη απήχησης h-index=26, και περισσότερες από 1000 ετεροαναφορές στο Scopus με δείκτη απήχησης h-index=20.
Ο Δρ. Πάλλης διατελεί ως μέλος των IEE/IET και IEEE/ComSoc, μέλος του Editorial Board (Regional Editor) στο Information Technology Journal και στο Research Journal of Information Technology του Science Alert, κριτής σε μια σειρά επιστημονικών εκδόσεων όπως το IEEE Network Magazine, COMNET της Elsevier, Journal of Network and Computer Applications, “Energies” του MDPI. Είναι ο κύριος διοργανωτής του “International Conference on Telecommunications and Multimedia” (TEMU), το οποίο επικουρείται και υποστηρίζεται επιστημονικά από την IEEE/ComSoc, είναι κάτοχος πατέντας στο European Patent Office με αριθμό EP3301945 (A1), και αποτελεί επίτιμο μέλος της Ένωσης Περιφερειακών Καναλιών Ελλάδος (ΕΠΕΚ).