Οι εργαστηριακοί χώροι υπηρετούν την εκπαίδευση σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Δικτύων και Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος, Υψηλών Τάσεων και Εγκαταστάσεων.

 

Εργαστήριο Φ/Β Πάρκο

 

  • Φωτοβολταϊκό Πάρκο 700τμ
  • Αντιστροφείς Φ/Β Συστημάτων
  • Αυτόνομο Ηλεκτρικό Σύστημα με ΦΒ και Αιολική Παραγωγή στα 24V με αποθήκευση και λειτουργία στα 230V
  • Διατάξεις μέτρησης ηλεκτρικών χαρακτηριστικών φωτο-βολταϊκών πλαισίων
  • Ηλιοτροπική διάταξη ενός άξονα (ιχνηλάτης)
  • Ηλιοτροπική διάταξη δύο αξόνων (ιχνηλάτης)
  • Ηλιοτροπική διάταξη πολικού άξονα (ιχνηλάτης)
  • Εκπαιδευτικές διατάξεις προσομοίωσης Αιολικών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
  • Ηλιακή θερμική εγκατάσταση
  • Σύστημα Παραγωγής Μεταβλητής Ισχύος για αιολικά συστήματα

 

Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων

 

  • Γεννήτρια Παραγωγής Υψηλών Τάσεων 100kV AC
  • Γεννήτρια Παραγωγής 140kV κρουστικών τάσεων LI και  SI
  • Τροφοδοτικά υψηλής τάσης 5kV AC,DC
  • Σφαιρικό διάκενο 10cm με διάταξη Trigatron
  • Τριφασικά Τροφοδοτικά AC τύπου Variac έως 400V και 10A-30Α
  • Διάταξη Ηλεκτρικής καταπόνησης διηλεκτρικών ελαίων
  • Διατάξεις μέτρησης ειδικής αντίστασης του εδάφους – αντίστασης γείωσης
  • Ωμικοί και χωρητικοί καταμεριστές
  • Διατάξεις μέτρησης ειδικής αντίστασης ηλεκτρικών μονώσεων
  • Διατάξεις μέτρησης ειδικής αντίστασης του εδάφους – αντίστασης γείωσης
  • Διάταξεις Inclined Plane Test, Corona Test, Dynamic Drop Test
  • Διατάξεις PC Based Data Acquisition
  • Κατάλληλη Τράπεζα Δοκιμών
  • Υπέρυθρες κάμερεςs PI400
  • Διάταξη παρακολούθησης Μόνωσης5 kV
  • Αδειες Λογισμικού: VectorFields / Opera, ATP – EMTPLabVIEW

 

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

 

  • Διατάξεις πιστοποίησης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
  • Προσομοιώτης ηλεκτρικών σφαλμάτων
  • Προσομοιωτής αντιστάσεων γείωσης
  • Πάγκοι Εξάσκησης Σύνδεσης Ηλεκτρικών Πινάκων
  • Πινακίδα εξομείωσης διατάξεων KNX
 
  

 

Εργαστήριο Η/Υ Τομέα ΣΗΕ

 

  • 20 θέσεις εργασίας
  • Άδειες Λογισμικού ΚΕΝΑΚ 4Μ,AUTOCAD, AutoFine, Dialux

 

Εργαστήριο Συστήματων Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

  • Προσομοιωτές Γραμμών Μεταφοράς για τα τυπικά μήκη
  • Αναλυτές Ποιότητας Ισχύος
  • Αναλυτές Ισχύος
  • Αμπεροτσιμπίδες
  • Λογισμικό Προσομοίωσης Ενεργειακών Συστημάτων Power World
  • Διατάξεις προσομοίωτη βασικών λειτουργιών ευφυούς δικτύου (Smart Grid)-
  • 3 Φασικά Φορτία (πυκνωτές, πηνία, ωμικές αντιστάσεις) έως 4KVA

  

 

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος

 

  • Ηλεκτρονικοί Προσομοιωτές Φορτίων Ισχύος
  • Ψηφιακοί παλμογράφοι
  • Εκπαιδευτικοί Τριφασικοί Ασύγχρονοι Κινητήρες (1/3HP-5Hp)
  • Εκπαιδευτικοί Τριφασικοί Σύγχρονοι Κινητήρες (1/3Hp-5Hp)
  • Αλυσίδα κινητήρων ισχύος 4kVA.
  • 12 Εκπαιδευτικές DC Μηχανές (1/3HP-3Hp)
  • 2 Ανορθωτικές διατάξεις ισχύος 8kVA
  • Ρυθμιστές Στροφών Ηλεκτρικών Μηχανών τύπου Inverter
  • Εκπαιδευτικοί Μ/Σ Ισχύος τριφασικοί και μονοφασικοί έως 4KVA
  • Μετρητές Στροφών Ηλεκτρικών Κινητήρων
  • Εργαστηριακές διατάξεις μετατροπέων ισχύος (Ελεγχόμενων ανορθωτών, Ρυθμιστών AC τάσης, Αντιστροφέων)
  • -Εργαστηριακές διατάξεις μετατροπέων ισχύος με μικροελεγκτές για οδήγηση κινητήρων, Φ/Β, φόρτιση συσσωρευτών.
  • Τυπικά χωρητικά, ωμικά, επαγωγικά φορτία.
  

Όλα τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με μονοφασικά, τριφασικά  και DC τροφοδοτικά κατάλληλης εξόδου (10-20A) καθώς και σημαντικό πλήθος φορητών οργάνων, πολύμετρα, αμπεροτσιμπίδα,παλμογράφους κλπ.