Το Tμήμα

Η επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, όπως και όλες οι επιστήμες Μηχανικών, είναι στενότερα συνδεδεμένη με την εφαρμοσμένη έρευνα, τη βιομηχανία, την ανάπτυξη και την αγορά εργασίας σε σχέση με τις θεωρητικές ή θετικές επιστήμες.

Παγκοσμίως οι σπουδές Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών θεωρούνται υψηλού κύρους, διότι είναι απαιτητικές και οδηγούν σε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές απολαβές και δυνατότητες εξέλιξης. Ταυτόχρονα δεν στερούν από τον διπλωματούχο τη δυνατότητα να ασχοληθεί με θετικές επιστήμες, όπως η Φυσική και τα Μαθηματικά, ή ακόμα και με τη διοίκηση επιχειρήσεων, εάν θεωρήσει ότι αυτό τον γεμίζει πνευματικά και τον ικανοποιεί.

Οι επαγγελματικές προοπτικές του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών έχουν ενισχυθεί σημαντικά από την 4η Βιομηχανική επανάσταση την οποία ζούμε σήμερα. Σε αυτήν την συνθήκη τα επιστημονικά αντικείμενα στα οποία εκπαιδεύεται ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών είναι οι στυλοβάτες της βιομηχανικής εξέλιξης και διαχρονικά θα είναι περιζήτητα.

 

Ποια είναι τα αντικείμενα στα οποία εκπαιδεύεται ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΛΜΕΠΑ είναι πενταετούς (5ετούς) φοίτησης και ο απόφοιτος σύμφωνα με την αξιολόγηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και την σχετική απόφαση του υπουργείου λαμβάνει Ενιαίο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, δηλαδή απευθείας μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου 7 (Master) και όχι πτυχίο (επίπεδο 6) που δίνουν τα 4ετή πανεπιστημιακά τμήματα. Το πρόγραμμα σπουδών του είναι πλήρως εναρμονισμένο με το πρόγραμμα των καλύτερων ομοειδών ακαδημαϊκών τμημάτων παγκοσμίως. Στο τμήμα υπηρετούν 37 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού με υψηλά προσόντα και με σημαντική αναγνώριση από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Από το 2020 είναι το μόνο τμήμα ΗΜΜΥ πανελλαδικά που είναι μέλος σε ένα από τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Athena (http://www.athenaeuropeanuniversity.eu/). Η συμμετοχή αυτή δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για τους φοιτητές και τους πτυχιούχους του τμήματος, αφού τους φέρνει σε επαφή με φοιτητές και καθηγητές από έξι άλλα πανεπιστήμια από Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Σλοβενία και Λιθουανία. Επίσης, το τμήμα έχει αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες με πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά.

Το τμήμα προσφέρει συνολικά περισσότερα από 100 μαθήματα κάθε χρόνο. Το πρόγραμμα σπουδών απαιτεί από τους φοιτητές να ολοκληρώσουν επιτυχώς 35 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και 21 μαθήματα κατεύθυνσης. Στο 10 εξάμηνο ο/η φοιτητής-φοιτήτρια ολοκληρώνει με επιτυχία τη Διπλωματική του εργασία βαρύτητας 30 ECTS μονάδων. Προαιρετικό μέρος του προγράμματος σπουδών αποτελεί η Πρακτική Άσκηση, η οποία αποσκοπεί στο να φέρει τον/την φοιτητή/τρια σε επαφή, κατά τη διάρκεια των σπουδών, με χώρους άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.

Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών εκπαιδεύονται σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων που καλύπτουν σύγχρονα αντικείμενα, από την ενέργεια και την ηλεκτροκίνηση μέχρι τη ρομποτική και την πληροφορική. Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα μετά το τρίτο έτος να ακολουθήσουν μια από τις τρεις ακόλουθες κατευθύνσεις ειδίκευσης:

Α) Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τα μαθήματα που διδάσκονται στην κατεύθυνση σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τα δίκτυα μεταφοράς, τη μετατροπή, προστασία και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων τους, καθώς και των εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό, τις ηλεκτρικές μηχανές, τα ηλεκτρονικά ισχύος, το φωτισμό και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και τις εφαρμογές τους. Επίσης, περιλαμβάνονται οι μέθοδοι οικονομικής διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας και η λειτουργία των αγορών αυτής, ρυθμιζόμενων ή μη.

 

Β) Ηλεκτρονικής, συστημάτων και υπολογιστών

Τα μαθήματα που διδάσκονται στην κατεύθυνση σχετίζονται με ηλεκτρονικές διατάξεις ασθενών ρευμάτων, μικροηλεκτρονικά και νανοηλεκτρονικά υλικά, στοιχεία και διατάξεις, αναλογικά και ψηφιακά σήματα και συστήματα, οπτοηλεκτρονική, αισθητήρες, ενσωματωμένα συστήματα, βιομηχανικούς αυτοματισμούς, ευφυή συστήματα, αυτόματο έλεγχο, ρομποτική, βιοτεχνολογία, υπολογιστικά συστήματα, μηχανική και τεχνολογία υπολογιστών, σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

Γ) Τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας πληροφορικής

Τα μαθήματα που διδάσκονται στην κατεύθυνση σχετίζονται με ηλεκτρομαγνητικά πεδία και εφαρμογές, κεραίες και ραδιοκύματα, μικροκυματικές και οπτοηλεκτρονικές διατάξεις και κυκλώματα,  αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών, δίκτυα υπολογιστών, δορυφορικές επικοινωνίες και διατάξεις διαστημικών συστημάτων, τεχνολογίες διαδικτύου και νέες γενιές δικτύων (όπως 5G) και υπηρεσιών τους, τεχνολογία και μηχανική λογισμικού, πληροφοριακά συστήματα και συστήματα αποφάσεων, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης, τεχνητή νοημοσύνη, συστήματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, αλληλεπίδραση ανθρώπου μηχανής, ασφάλεια λογισμικού, ασφάλεια δεδομένων, βιοπληροφορική, ιατρική πληροφορική, εφαρμογές παγκόσμιου ιστού, κινητές εφαρμογές, προγραμματισμό ηλεκτρονικών παιχνιδιών, εφαρμογές πολυμέσων, υπολογιστική νέφους.

 

Ποια η επαγγελματική προοπτική ενός Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Σύμφωνα με τη μελέτη απορρόφησης πτυχιούχων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου που συνέταξε η εταιρεία Career in Progress και στηρίχθηκε σε δεδομένα εθνικά, ευρωπαϊκά και παγκόσμια η επαγγελματική προοπτική του/της αποφοίτου τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι εξαιρετικά θετική.

Θετικά σε αυτό συνηγορεί ότι:

 1. Υπάρχει πολύ σημαντική αύξηση της ζήτησης για ψηφιακές συσκευές κι εφαρμογές Τεχνητής Ευφυίας, Επαυξημένης Πραγματικότητας, Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet of Things).
 2. Μεγάλης ζήτησης είναι και παραμένουν τα θεματικά αντικείμενα της μηχανικής των υπολογιστών και των υπηρεσιών πληροφορικής.
 3. Σημαντική αγορά απορρόφησης θα αποτελέσει η ανάπτυξη της βιοϊατρικής και η εξέλιξη της ρομποτικής τεχνολογίας.
 4. Η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και τα 5G δίκτυα θα δημιουργήσουν νέες αγορές κι εφαρμογές, στις οποίες θα δραστηριοποιηθούν πολλές εταιρίες στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
 5. Η αυξημένη ζήτηση «καθαρών» και ηλεκτρικών οχημάτων θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για προσωπικό και στελέχη σε τμήματα, όπως η Έρευνα  και Ανάπτυξη (R&D), ο Σχεδιασμός και η Βιομηχανική Παραγωγή.
 6. Δέκα εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν  παγκοσμίως μέχρι το 2030, με την εφαρμογή των πολιτικών τη πράσινης οικονομίας που προωθείται από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις οποίες οι 6,3 εκατομμύρια θα αφορούν την ηλιακή και τη φωτοβολταϊκή ενέργεια.

Ο/Η απόφοιτος μας έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από ένα ευρύ σύνολο επαγγελμάτων, καθώς με τις γνώσεις που καλύπτει το πτυχίο του μπορεί να εργαστεί:

 1. Στη βιομηχανία (Συσκευές οδήγησης κινητήρων, ηλεκτρόλυσης, γαλβανισμού, συγκόλλησης, κ.ά.).
 2. Στις μεταφορές (Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τρένα, μετρό, τρόλεϋ, πλοία).
 3. Στις ανανεώσιμες πηγές (Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες) και στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
 4. Στον σχεδιασμό ηλεκτρικών οχημάτων.
 5. Στη λειτουργία επιχειρησιακών δικτύων υπολογιστών και Data centers.
 6. Στα συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (Συστήματα αντιστάθμισης αέργου ισχύος, HVDC, Ενεργά φίλτρα, κ.ά.).
 7. Στον σχεδιασμό Έξυπνων Οικιακών συσκευών (Φωτισμός, κλιματισμός-θέρμανση, επαγωγικές εστίες, κ.ά.).
 8. Στην ψηφιακή διαδραστική ευρυεκπομπή (digital interactive broadcasting) και στις αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες τηλεοπτικού και πολυμεσικού περιεχομένου.
 9. Στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στις ευρυζωνικές υπηρεσίες πέμπτης γενιάς (5G).
 10. Στις υπηρεσίες ασφάλειας δεδομένων και διαφύλαξης του απορρήτου.
 11. Στο υλικό και λογισμικό για προγραμματιζόμενα σταθερά και ασύρματα δίκτυα (SDN/SDR).
 12. Στο υλικό και λογισμικό εικονοποίησης δικτυακών λειτουργιών (NFV).
 13. Στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων και τις εφαρμογές του για έξυπνα σπίτια, έξυπνες πόλεις, γεωργία ακριβείας, μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και διατήρηση των φυσικών πόρων.
 14. Ως Μηχανικός Λογισμικού.
 15. Στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
 16. Στην εγκατάσταση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων αποφάσεων.
 17. Στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης.
 18. Στην τεχνητή νοημοσύνη.
 19. Στην ανάπτυξη κινητών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου.
 20. Στο Ψηφιακό μάρκετινγκ και την ανάλυση δεδομένων.
 21. Ως μηχανικός επεξεργασίας σήματος με ευθύνη να αναπτύξει, να διαχειριστεί και να λειτουργήσει υπολογιστικά μοντέλα, δημιουργώντας αλγόριθμους για την αποτελεσματικότερη επεξεργασία τους καθώς και συστήματα λήψης αποφάσεων βασισμένα σε σήματα (με ενδεικτικές εφαρμογές στην ιατρική, τη γεωπονία, τις τηλεπικοινωνίες και τη μουσική).
 22. Ως μηχανικός νέων υλικών και νανοτεχνολογίας που θα μπορεί να προτείνει, να δοκιμάζει, να σχεδιάζει και να αναπτύσσει νέα υλικά, ή να βελτιώνει τα ήδη υπάρχοντα, για ένα εύρος προϊόντων όπως τα έξυπνα παράθυρα παραγωγής ενέργειας, οι μπαταρίες για ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα αεροσκάφη κ.α.
 23. Ως εκπαιδευτικός στην διδασκαλία όλων των συναφών τεχνικών αντικειμένων.
 24. Ως ερευνητής και μηχανικός έρευνας σε ερευνητικά ιδρύματα κι εργαστήρια στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ο/Η απόφοιτος του τμήματος έχει δικαίωμα να συνεχίσει τις σπουδές του, εφόσον το επιθυμεί, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την απόκτηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα ΗΜΜΥ συμμετέχει στη διοργάνωση έξι (6) συνολικά Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), τα οποία είναι τα ακόλουθα:

 1. «Μηχανικών Πληροφορικής».
 2. «Ενεργειακά Συστήματα» (σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ).
 3. «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» (σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του ΕΛΜΕΠΑ).
 4. «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής» (σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ).
 5. «Επιστήμες & Μηχανική Περιβάλλοντος» (Σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του ΕΛΜΕΠΑ και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης).
 6. «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές» (Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας).

Παράλληλα, το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος ΗΜΜΥ οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και αποσκοπεί στη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας και σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, καθώς και στη δημιουργία νέων επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της έρευνας.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν, ως μέλη ομάδας Μηχανικών, σε επιχειρήσεις σε όλα τα παραπάνω αντικείμενα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το τμήμα, προκειμένου να ικανοποιήσει και να προσφέρει στους φοιτητές του τη δυνατότητα να εργαστούν και ως ανεξάρτητοι αυτοαπασχολούμενοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία και είναι θέμα χρόνου η έναρξη της αξιολόγησης του τμήματος, ώστε οι απόφοιτοι να εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Ευκαιρίες για εργασία και υποτροφίες για τους φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Το τμήμα έχει αντλήσει περί τα 15 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία πενταετία από ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ποσό είναι ενδεικτικό της αξίας που έχει η έρευνα και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στο χώρο της Ηλεκτρολογίας και της Μηχανικής των Υπολογιστών. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε υποτροφίες για τη στήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Επίσης, το τμήμα υποστηρίζει θερμά τον θεσμό της πρακτικής άσκησης και κάθε καλοκαίρι οι φοιτητές του μπορούν να εργαστούν στην Ελλάδα και την Ευρώπη σε επιχειρήσεις κι ερευνητικά εργαστήρια.

 

Η Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου και η πόλη του Ηρακλείου.

Οι μακροχρόνιες προσπάθειες και η κοινωνική ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζονται ευαίσθητα ζητήματα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που αποτελούν μέρος του φοιτητικού πληθυσμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, απεικονίζονται σε μια σειρά υποδομών και υπηρεσιών που προσφέρονται προς τους φοιτητές:

 • Οι φοιτητές έχουν προσωπική συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των σπουδών τους από το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης.
 • Δωρεάν σίτιση σε 2.500 περίπου φοιτητές στα εστιατόρια του στην πανεπιστημιούπολη και με περίπου 3,5 ευρώ το γεύμα για όλους τους υπόλοιπους. Το μενού περιλαμβάνει πάντα 4-5 πιάτα και είναι διαφορετικό μεσημέρι/βράδυ.
 • Στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου λειτουργεί Φοιτητική Εστία που μπορεί να φιλοξενήσει 296 φοιτητές.
 • Στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης λειτουργεί κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο με μηχανήματα αεροβικής και ενδυνάμωσης, Επίσης, από συλλόγους και συνεργάτες του πανεπιστημίου οργανώνονται ομάδες άσκησης σε διάφορα αθλήματα-δραστηριότητες, όπως πολεμικές τέχνες, πινγκ-πονγκ, ποδόσφαιρο κ.λπ.
 • Η Θεατρική, η Χορευτική και η Κινηματογραφική ομάδα οργανώνουν εκδηλώσεις όλο το χρόνο στο κλειστό θέατρο του Πανεπιστημίου, ενώ λειτουργεί και ραδιοφωνικός σταθμός των φοιτητών.
 • Για τους φοιτητές-γονείς λειτουργεί παιδικός σταθμός.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο