Το ΔΜΠΣ «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές» συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ και τα Τμήματα Χημείας  και Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 3446 ΤΕΥΧΟΣ Β 12-9-2019). Σκοπός του ΔΜΠΣ «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές» είναι η εκπαίδευση, η γνώση και η υψηλή εξειδίκευση στην τεχνολογία των οργανικών ημιαγωγών & υβριδικών δομών για την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών τους στις σύγχρονες επιστήμες της νανοτεχνολογίας.

Στόχος του ΔΜΠΣ είναι η ανάδειξη νέων επιστημόνων με θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες, με έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα, για την ανάπτυξη και προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ΔΜΠΣ οι απόφοιτοι θα αναπτύξουν και  προσωπικές δεξιότητες, όπως την κριτική σκέψη, τη δυνατότητα να σχεδιάζουν ερευνητικές μελέτες, την ευχέρεια προφορικής παρουσίασης, καθώς και την ικανότητα συγγραφής επιστημονικών άρθρων. Οι ικανότητες αυτές σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των αποφοίτων στις σύγχρονες εφαρμογές των οργανικών ηλεκτρονικών, θα τους καταστήσουν ως ένα άκρως ελκυστικό και ανταγωνιστικό επιστημονικό προσωπικό, ικανό να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς εργασίας. Οι απόφοιτοι του ΔΜΠΣ στη «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές» θα μπορούν:

  1. Να συνδυάσουν τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές με τις τελευταίες γνώσεις πάνω στους οργανικούς ημιαγωγούς και στις διατάξεις τους
  2. Να χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία και μεθόδους για την παρασκευή και χαρακτηρισμό των οργανικών ημιαγωγών και των αντίστοιχων διατάξεων
  3. Να παίρνουν σημαντικές επαγγελματικές αποφάσεις σε ένα πολύπλοκο και ανταγωνιστικό οικονομικό, εργασιακό περιβάλλον

Το ΔΜΠΣ στα «Νανοτεχνολογία για Ενεργειακές Εφαρμογές» έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης. Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές θα παρακολουθούν 6 υποχρεωτικά και 2 επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας σε ένα από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια. Συνεπώς, η ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτεί την συμπλήρωση 90 μονάδων ECTS, ήτοι 30 μονάδες ECTS ανά εξάμηνο, με τις 30 να αφορούν την διπλωματική.  Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος θα είναι joint και θα φέρει την αναγνώριση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης.    ΕΔΩ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο