Πρόγραμμα και οδηγίες για τις εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 2021.

Ανακοίνωση του προγράμματος εξεταστικής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
———————
Βάρδια / Ωράριο
08:00 – 08:30 Προσέλευση
Δ1    08:30 – 10:00 Εξέταση
10:45 – 11:15 Προσέλευση
Δ2    11:15 – 12:45 Εξέταση
13:30 – 14:00 Προσέλευση
Δ3    14:00 – 15:30 Εξέταση
16:15 – 16:45 Προσέλευση
Δ4    16:45 – 18:15 Εξέταση
19:00 – 19:30 Προσέλευση
Δ5    19:30 – 21:00 Εξέταση