Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής (CSRL)

Εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ και δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:
(α) Σχεδίαση και ανάπτυξη ρομποτικών και μηχατρονικών συστημάτων με έμφαση σε εφαρμογές στη βιομηχανική, μεταποιητική, και αγροτική παραγωγή,
(β) Θεωρητική μελέτη και πρακτική υλοποίηση συστημάτων αυτόματου ελέγχου,
(γ) Σχεδίαση συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού, απομακρυσμένου ελέγχου και τηλεμετρίας, και
(δ) Έρευνα πάνω σε προηγμένα και νοήμονα ρομποτικά συστήματα, σε τομείς όπως η γεωργία ακριβείας, η εμβιομηχανική τεχνολογία, τα υποβρύχια ρομπότ, η βιομιμητική, η μηχανική όραση, και ο επιδέξιος χειρισμός αντικειμένων.