Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής (CSRL)

Το θεσμοθετημένο Διατμηματικό Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής (ΕΣΕΡ) αποτελεί σύμπραξη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ, και εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές, αναπτυξιακές και επιμορφωτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των Συστημάτων Ελέγχου, της Ρομποτικής, των Αυτοματισμών, και της Μηχατρονικής. Ειδικότερα, στα επιστημονικά και τεχνολογικά αντικείμενα του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

  1. Η ανάπτυξη ρομποτικών και μηχατρονικών συστημάτων με έμφαση σε εφαρμογές στη βιομηχανική, αγροτική και μεταποιητική παραγωγή.
  2. Η μαθηματική μοντελοποίηση, θεωρητική μελέτη, σχεδίαση, πρακτική υλοποίηση και εφαρμογή συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.
  3. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων και υπο-συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού, απομακρυσμένου ελέγχου και τηλεμετρίας, καθώς και αυτοματοποιημένων μετρητικών συστημάτων.
  4. Η έρευνα και ανάπτυξη προηγμένων και νοημόνων ρομποτικών συστημάτων σε τομείς όπως τα αυτόνομα επίγεια και εναέρια οχήματα, τα υποβρύχια ρομπότ, η βιομιμητική, η γεωργία ακριβείας, τα ρομποτικά προσθετικά μέλη, οι μηχατρονικές διατάξεις για ιατρικές εφαρμογές, και ο επιδέξιος χειρισμός αντικειμένων.
  5. Η ερευνητική μελέτη και εφαρμογή γραμμικών και μη-γραμμικών μαθηματικών μεθόδων στην ανάλυση και τον έλεγχο δυναμικών συστημάτων.
  6. Η μελέτη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων μηχανολογικού σχεδιασμού και ανάλυσης, κατασκευαστικών τεχνολογιών, και συστημάτων ταχείας προτυποποίησης μηχανικών εξαρτημάτων, σε ρομποτικά και μηχατρονικά συστήματα.
  7. Η μελέτη και εφαρμογή τεχνολογιών όπως τα σύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής σχεδίασης, τα ενσωματωμένα συστήματα, οι έξυπνοι αισθητήρες και επενεργητές, οι ελεγκτές προγραμματιζόμενης λογικής, και τα συστήματα ταχείας προτυποποίησης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, σε ρομποτικά και μηχατρονικά συστήματα, σε βιομηχανικά συστήματα αυτοματισμού και μετρήσεων, και σε συστήματα ελέγχου.
  8. Η μελέτη και εφαρμογή τεχνολογιών και υπολογιστικών μεθόδων όπως η μηχανική όραση, η υπολογιστική ανάλυση και προσομοίωση, η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση και οι αριθμητικές μέθοδοι βελτιστοποίησης, σε ρομποτικά και μηχατρονικά συστήματα, σε βιομηχανικά συστήματα αυτοματισμού και μετρήσεων, και σε συστήματα ελέγχου.
  9. Η ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων και εξειδικευμένου λογισμικού́, για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πεδία της ρομποτικής, της μηχατρονικής, του αυτομάτου ελέγχου και των μετρητικών συστημάτων.

Το ΕΣΕΡ διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για τη σχεδίαση και σύνθεση ρομποτικών πρωτοτύπων, μηχατρονικών διατάξεων και ενσωματωμένων συστημάτων ελέγχου, ενώ υλοποιεί ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες καθώς και χρηματοδοτούμενα έργα στα θεματικά πεδία που υπηρετεί. Ένας σημαντικός αριθμός από τις δημοσιεύσεις των μελών του ΕΣΕΡ έχουν αποσπάσει πολύ σημαντικά βραβεία και διακρίσεις σε διεθνή συνέδρια.

Το Εργαστήριο έχει επίσης ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά στην προπτυχιακή, μεταπτυχιακή, διδακτορική και δια βίου εκπαίδευση της Σχολής Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ, όπου και αποτελεί το βασικό πυλώνα υλοποίησης του Διατμηματικού ΔΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής Αυτοματισμού και Ρομποτικής».

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου:: https://csrl.hmu.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο