17/7/2020 Blended Academic International Mobility (BAIM)

17/7/2020 Blended Academic International Mobility (BAIM)

Στα πλαίσια του προγράμματος Blended Academic International Mobility (BAIM) BAIM_promotion_2020.pptx  ψάχνω για  2 καλούς φοιτητές για να πραγματοποιήσουν την πτυχιακή τους το Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020 σε συνεργασία με φοιτητές από άλλα συνεργαζόμενα Ιδρύματα.  Αναγκαία προσόντα καλή γνώση της Αγγλικής και  προγραμματισμός και ενδιαφέρον για τα παρακάτω θέματα.  Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να επικοινωνήσουν μαζί μου papadour@hmu.gr. Η επιλογή θα γίνει όποιοι ενδιαφερθούν πρώτοι και έχουν τα απαιτούμενα προσόντα μέχρι 1 Φλεβάρη 2020.  Θα λάβουν μέρος στην αρχική συνάντηση των φοιτητών στο Ghent Βέλγιο, από 20  – 24 Φλεβάρη  2020 (ταξιδιωτικά  έξοδα θα καλυφτούν από τον φοιτητή αλλά με δωρεάν στέγαση) και θα κάνουν  παρουσίαση των project  τέλη Ιούνη 2020 ίσως στo  Porto Πορτογαλίας ή σε ένα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα.
Constell8
KLSTR Mobile controller
Constell8 was founded in November 2018 with the mission to provide a solution for the problems and limitations faced by lighting technicians, lighting operators and system technicians on festivals, theatres, concerts, theme parks, cruise ships and television studios. Anything related to “the control” of these lights are based on a 33 years old serial protocol. Needless to say this matter needs an update… Constell8 will be launching its first product KLSTR (pronounced as cluster) commercially available at the beginning of April at the Pro Light and Sound exhibition in Frankfurt. KLSTR will eliminate all limitations faced by technicians today, it will minify the room for human error and will offer a completely redundant solution How? The power of KLSTR is based on the integration of a managed ethernet switch in every device. By combining the network information with information of the devices, the user has access to all segments of his setup. Our computer based application displays all these info for the user in an easy to use interface while in the background the KLSTR technology handles all complex setup steps to make it plug and play.

    • Intro —-

 

When building big lightshow, technicians want to check if devices work properly before they pull the devices up.And adjust some basic configuration settings. A mobile application is the perfect platform to execute these small tests. We want you to build this (prototype) mobile application in line with our style guide. This free app needs to have a launch strategy that collects users data for marketing purposes to target our users later on. We believe we have a challenging project that could offer you a diverse learning opportunity. The outcome will be good when everybody on the project understands why we are building this. Therefore we propose to start the kickoff with a one day workshop where the complete group builds a light show on stage. You’ll get to experience the user’s problems today and the advantages of KLSTR. A weekly technical follow up meeting will help you to grow along the communication protocols necessary to collect all data and take control of the devices. Functionality tests can be done on a demo set we’ll provide and even a remote login to our demo set in our office (incl webcam visuals). Project overview Mobile application user goals : Assisted connection to certain wireless networks (wifi) Discover all connected devices using our API Display all parameters of the device (movement, color, dimmer, strobe,…) Control all parameters of the device (movement, color, dimmer, strobe,…) User interface goals : Create an easy to use workflow that is in line with our application. It will be a challenge to build a generic interface for different devices. Light mode / dark mode Marketing Collect the user’s contact information and job title. Create launch plan for different focus groups Create branding in the KLSTR style guide.
EPCON
CAD for Good (Computer Aided Diagnostics for Chest X-rays)

Through the use of Real World Data and health records, Epcon is capable of identifying hidden patterns and causal relations in complex data and variables. This helps us to quantify risks for disease outbreaks on regional, community and individual level. We provide these insights to local governments and aid organisation so they can deploy health care resources in a more effective and efficient manner. Our primary focus is Tuberculosis. A disease that is curable and affects around 10 mio people every year. 1.6 mio will die every year due to poor access to health and resources. Next to our data platform we have developed algorithms that allow to identify anomalies in chest X-rays. These are used by health care workers in screening for Tuberculosis patients. Such computer aided diagnostic tools allow for large screening programs to operate more efficiently.

    • Intro —-

 

As many physicians are not trained to recognise TB anomalies in chest x-rays and need a second opinion, Epcon decided in summer 2018 to make available our CAD (computer aided diagnostics for chest x-rays) solution for free for use in underserved communities. Remote physicians and radiologists are now capable of taking a picture of a chest x-ray, upload them to our servers and get an instant diagnostic result in return. (TB positive / TB negative) The project had initial success, and feedback was positive, however users requested to have the capacity for offline usage. In many underserved communities, wireless networks are not always present and if available, they are not optimal for transferring large image files. For this reason we would like to launch a project that is focussed on the following: a) development of application for offline usage (user identification, off-line storage of images, uploading to server once connection/network is optimal and the retrieving of diagnostic results, user engagement/community module) b) assess markets and identify regions that would most benefit from the free radiology solution c) identify and set up marketing campaign that promotes the usage, and stimulates engagement across the various target regions Our ambition is to have this free CAD model as widely distributed as possible and contribute to the delivery of universal health coverage for all. (SDG3 – Good Health and Well-Being)

baim_promotion_2020.ppt
vaim_announce_2020_1.docx
Μετάβαση στο περιεχόμενο