Υποτροφίες από την PeopleCert σε φοιτητές με καταγωγή από Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο για Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών

Υποτροφίες από την PeopleCert σε φοιτητές με καταγωγή από Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο για Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών

Ο όμιλος εταιρειών PeopleCert ανακοινώνει το Πρόγραμμα Υποτροφιών «Τιμώντας τους Κωνσταντινουπολίτες Δασκάλους μας» στη μνήμη των τριών αειμνήστων διαπρεπών καθηγητών της ομογένειας:

  1. Υποτροφία «Δημήτρης Φραγκόπουλος» στον τομέα της Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  2. Υποτροφία «Δημήτρης Νικολαΐδης» στον τομέα της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  3. Υποτροφία «Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης» στον τομέα των Θετικών Επιστημών

 

Οι υποτροφίες είναι ετήσιες – μέχρι του ποσού των €8.000 εκάστη – και περιλαμβάνουν και το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Η δράση υλοποιείται με την αρωγή της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.) και στοχεύει στην έμπρακτη στήριξη της ελληνικής ομογένειας της Πόλης, προσφέροντας σε ταλαντούχους νέους τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους, οπουδήποτε στον κόσμο.

 

Επιλέξιμοι είναι οι μέχρι δεύτερης γενιάς φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών ή υποψήφιοι διδάκτορες με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο, ανεξαρτήτως τόπου σπουδών και κατοικίας.

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης που είναι αρμόδια για τη χορήγηση των υποτροφιών αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 

  • Πρόεδρος: Γιώργος Δουκίδης, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Μέλος: Νικόλαος Ουζούνογλου, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Πρόεδρος της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
  • Μέλος: Ανδρέας Ρομπόπουλος, Δημοσιογράφος και Εκδότης της εφημερίδας ΗΧΩ της Πόλης
  • Μέλος: Σεραφείμ Κωνσταντινίδης, Δημοσιογράφος
  • Μέλος: Ελένη Νικολαΐδου, Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας PeopleCert

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα μέχρι την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε αυτή την ιστοσελίδα εντός Απρίλιου 2023.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα peoplecert.org/scholarships

Μετάβαση στο περιεχόμενο