Τροποποίηση δηλώσεων μαθημάτων

Ηράκλειο,  31-10-2022

ΕΛΜΕΠΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τροποποίηση δήλωσης μαθημάτων
Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

Δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης των δηλώσεων μαθημάτων του Προγράμματος σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς και των Προγραμμάτων Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023 

από Τρίτη 1-11-2022 έως Πέμπτη 3-11-2022 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://student.hmu.gr.

Επισήμανση:
Δεν θα υπάρξει άλλη δυνατότητα για τροποποίηση των δηλώσεων.

 

PDF-FILE

Μετάβαση στο περιεχόμενο