Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.)  pdf

ΦΕΚ_ΠΡΚ_ΕΔΙΠ_ΗΜΜΥ_31122023 pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο