Κόμβος Καινοτομίας ΕΛΜΕΠΑ

Δράση του Κόμβου Καινοτομίας του Πανεπιστημίου μας.

Η συγκεκριμένη δράση ενεργοποιήθηκε και τρέχει αυτό το διάστημα λαμβάνοντας υπόψη και το χρονοδιάγραμμα του έργου.
Ευελπιστούμε ότι θα τρέξει ξανά και στην αναμενόμενη παράταση του αλλά για όσους ενδιαφέρονται καλό είναι να συμμετέχουν από τώρα.