Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής (ΚΕΤΥΦ)

Εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της τεχνολογίας προηγμένων υλικών και φωτονικής. Αποτελείται από τέσσερις ερευνητικές ομάδες:
(α) Ομάδα Nανοϋλικών και Εκτυπώσιμων Ηλεκτρονικών/Ενεργειακών Διατάξεων,
(β) Ομάδα Έξυπνων Λειτουργικών Υλικών,
(γ) Ομάδα Τεχνολογιών Αιχμής για Υλικά αποθήκευσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας, και
(δ) Ομάδα Ανάπτυξης και Εφαρμογών Φωτονικής.