Φοιτητικό Παράρτημα ΙΕΕΕ στο Ηράκλειο

Αγαπητοί φοιτητές/συνάδελφοι,
όπως γνωρίζετε η ΙΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronics Engineers) είναι η μεγαλύτερη επαγγελματική ένωση στον κόσμο, αφιερωμένη στην προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας, της ανάπτυξης συνεργασίας και της επιθυμίας για μάθηση προς όφελος των κοινωνιών. Η ΙΕΕΕ και τα μέλη της εμπνέουν μια παγκόσμια κοινότητα μέσω δημοσιεύσεων, συνεδρίων, συγγραφής τεχνολογικών προτύπων και επαγγελματικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η δημιουργία φοιτητικού παραρτήματος της IEEE στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Σχολής στο Ηράκλειο. Για αυτό το σκοπό μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας και να βοηθήσετε στη δημιουργία του και να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς, εκπαιδευτικά δρώμενα, συνέδρια, να έρθετε σε επαφή με άλλα μέλη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο σύνδεσμο
https://forms.gle/eH2Mkq6wU8L9r8pB7
για να προχωρήσουμε σε μια πρώτη συνάντηση.
Φ. Μαυροματάκης