Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων (AISE)

Εντάσσεται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και εξυπηρετεί ερευνητικές, εκπαιδευτικές, ακαδημαϊκές και επιμορφωτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Συστημάτων. Οι ερευνητικές ομάδες του εργαστηρίου αφορούν σε : 
  • Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence),
  • Ενσωματωμένα Συστήματα (Embedded Systems),
  • Εκπαιδευτική Τεχνολογία (Educational Technology),
  • Παιχνίδια Σοβαρού Σκοπού (Serious Games),
  • Ιατρική Πληροφορική (Medical Informatics) και
  • Τεχνολογία Διαδικτύου (Web Technology).