Ανακοίνωση Γραμμική Άλγεβρα

Το μάθημα Γραμμική Άλγεβρα θα ξεκινήσει την Δευτέρα, με διδασκαλία εξ αποστάσεως  μέσω eclass με χρήση του εργαλείου τηλεσυνεργασίας . Το μάθημα της Δευτέρας θα πραγματοποιηθεί 10:00 με 11:30. Η ώρα έναρξης είναι 10:00, όχι 10:15.