Ανακοίνωση για έναρξη δηλώσεων Εαρινό 2023-2024

Ανακοίνωση για έναρξη δηλώσεων Εαρινό 2023-2024 doc

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                                           Ηράκλειο,  16-02-2024

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι ανανεώσεις εγγραφών και οι δηλώσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς και των Προγραμμάτων Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. θα γίνονται ηλεκτρονικά

αυστηρά

από Παρασκευή 16-02-2023 και ώρα 11:30 μέχρι Παρασκευή 23-02-2023 και ώρα 00:00

στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://student.hmu.gr

Αιτήσεις εκπρόθεσμης ανανέωσης εγγραφών – δήλωσης μαθημάτων ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

Για την καταχώρηση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο “Aποστολή” που εμφανίζεται στην σελίδα της δήλωσής σας. Χωρίς αυτήν την ενέργεια η δήλωση δεν καταχωρείται στο σύστημα.

Όταν ολοκληρώσετε τη δήλωσή σας να την εκτυπώσετε. Η εκτύπωση αποτελεί αποδεικτικό Υποβολής  της δήλωσης μαθημάτων , σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Προσοχή:

 • Οι φοιτητές του προγράμματος σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών θα δηλώνουν μαθήματα που αντιστοιχούν έως και 42 πιστωτικές μονάδες ECTS.
 • Οι φοιτητές του προγράμματος σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών παρακαλούνται να ελέγχουν την ηλεκτρονική τους καρτέλα σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του τμήματος. Ιδιαίτερα, όσοι φοιτητές είναι κοντά στη συμπλήρωση των απαραίτητων πιστωτικών μονάδων για τη λήψη πτυχίου προτείνεται να προβούν σε άμεσο έλεγχο.  Η συμπλήρωση των 300 ECTS για το πρόγραμμα σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΔΕΝ είναι το μόνο κριτήριο για να καταστεί ένας φοιτητής διπλωματούχος. Η τήρηση των όρων που τίθενται από κάθε πρόγραμμα σπουδών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη διπλώματος.
  Έτσι, θα πρέπει, τουλάχιστον, ένα εξάμηνο πριν τη συμπλήρωση των απαραίτητων πιστωτικών μονάδων να έχετε βεβαιωθεί ότι τηρείτε όλους τους όρους του προγράμματος σπουδών.
 • Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα αλλαγής εργαστηριακής ομάδας εφόσον το επιθυμούν και εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση.
 • Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. στο εξής θα δηλώνουν όσες ώρες επιθυμούν, Θεωρίες και Εργαστήρια ανεξαρτήτως εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. παρακαλούνται να ελέγχουν την ηλεκτρονική τους καρτέλα σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του τμήματος. Ιδιαίτερα, όσοι φοιτητές είναι κοντά στη συμπλήρωση των απαραίτητων πιστωτικών μονάδων για τη λήψη πτυχίου προτείνεται να προβούν σε άμεσο έλεγχο.  Η συμπλήρωση των 240 ECTS για τα προγράμματα σπουδών Τεχνολογικής
  Εκπαίδευσης ΔΕΝ είναι το μόνο κριτήριο για να καταστεί ένας φοιτητής πτυχιούχος. Η τήρηση των όρων που τίθενται από κάθε πρόγραμμα σπουδών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου.
  Έτσι, θα πρέπει, τουλάχιστον, ένα εξάμηνο πριν τη συμπλήρωση των απαραίτητων πιστωτικών μονάδων να έχετε βεβαιωθεί ότι τηρείτε όλους τους όρους του προγράμματος σπουδών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για το τμήμα ΗΜΜΥ

https://ece.hmu.gr/proptyxiakes/programma-spoydwn/

Για το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

https://www.teicrete.gr/ie/el/%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD

Για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

https://www.teicrete.gr/eed/el/%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AE/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

Για το τμήμα ΗΜΜΥ

https://ece.hmu.gr/proptyxiakes/wrologio-programma-mathhmatwn/

 Από τη γραμματεία του τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο