ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Xeim_2021-22.pdf  και σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 131788/Z1/18-10-2021 εγγράφου , σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο έως και την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022. Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022.