ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                        Ηράκλειο  16-11-2021
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Οι κατατακτήριες εξετάσεις του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 θα διεξαχθούν σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/04-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5138) ΚΥΑ και την με αρ. Φ.1/192329/β3/13-12-2013 (Β΄3185) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/ΓΠ.οικ.69543/31-10-2020 (ΦΕΚ 4810) ΚΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύει.

Πέρα από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας, η συμμετοχή στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την υποχρεωτική επίδειξη:

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ΚΥΑ ή
[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 της ΚΥΑ, ή
[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ΚΥΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022
ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Δομημένος Προγραμματισμός

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
03-12-2021

09:00-12:00

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ1, 3oς ΟΡΟΦΟΣ, ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ

Λογισμός Ι

ΔΕΥΤΕΡΑ
06-12-2021

09:00-12:00

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ1, 3oς ΟΡΟΦΟΣ, ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ

Ηλεκτρονική I ΤΡΙΤΗ
07-12-2021
09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Γ1, 3oς ΟΡΟΦΟΣ, ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
https://ece.hmu.gr/proptyxiakes/katatakthries-eksetaseis/

Από τη γραμματεία του τμήματος