Συμμετοχή τoυ τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο 10ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Συμμετοχή τoυ τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο 10ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

To τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) συμμετείχε και τις τρεις ημέρες διεξαγωγής του 10ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας (www.digifest.info και ira.digifest.info), στις 15, 16 και 17 Απριλίου 2021, με επιδείξεις και εργαστήρια για παιδιά, προβάλλοντας ταυτόχρονα το έργο που γίνεται στο τμήμα από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του.

Πιο συγκεκριμένα:

  • την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση – επίδειξη, για παιδιά 12 ετών και άνω, με τίτλο «DIY κατασκευές με μικροελεγκτή, αλουμινόχαρτο και άλλα απλά υλικά» από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος ΗΜΜΥ ΕΛΜΕΠΑ Αγάπη Τσιρώνη-Λάμαρη και τον προπτυχιακό φοιτητή του τμήματος ΗΜΜΥ ΕΛΜΕΠΑ Ιωάννη Κυπράκη, υπό την επίβλεψη του Αναπλ. Καθηγητή του τμήματος Παναγιωτάκη Σπυρίδωνα. Στην παρουσίαση έγινε επίδειξη απλών αλλά και πιο σύνθετων διαδραστικών εφαρμογών που μπορεί να κατασκευάσει κάποιος με καθημερινά υλικά, όπως το αλουμινόχαρτο, το νερό, τα φρούτα, εκμεταλλευόμενος τη μεταβολή της χωρητικότητας που προκαλεί η αφή με τα ποδαράκια ενός μικροελεγκτή.

  • Την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε εργαστήριο, για παιδιά 10 ετών και άνω, με τίτλο «Μπορούν να εκπαιδευτούν οι υπολογιστές; Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)» με εισηγητές τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος ΗΜΜΥ ΕΛΜΕΠΑ Διαμαντάκη Ιωάννη και Σταματάκη Εμμανουήλ, υπό την επίβλεψη του Αναπλ. Καθηγητή του τμήματος Παναγιωτάκη Σπυρίδωνα. Στο εργαστήριο έγινε, αρχικά, εισαγωγή στις έννοιες της Μηχανικής Μάθησης και ακολούθησε επίδειξη εκπαίδευσης μοντέλων Μηχανικής Μάθησης στην αναγνώριση αντικειμένων, μέσω συστημάτων λογισμικού φιλικών προς τους μαθητές.

  • Το Σάββατο 17 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε εργαστήριο, για παιδιά από 13 ετών, με τίτλο «Εικονική πραγματικότητα και ηλεκτρονικά παιχνίδια στο διαδίκτυο» από τον καθηγητή του τμήματος Μαλάμο Αθανάσιο. Στο εργαστήριο παρουσιάστηκαν οι τελευταίες τάσεις και δυνατότητες που προσφέρουν οι φυλλομετρητές (browsers) για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών και εφαρμογών εικονικής κι επαυξημένης πραγματικότητας, για διάφορες χρήσεις, που τα σύγχρονα δίκτυα τηλεπικοινωνιών (πχ 4G, 5G , Fiber) μπορούν να υποστηρίξουν.