Καταληκτική ημερομηνία για δήλωση συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου

Υπενθυμίζουμε:

1) Η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των συγγραμμάτων του εαρινού εξαμήνου από τους φοιτητές είναι η Παρασκευή 5 Μαΐου 2023.

2) Η καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές είναι η Παρασκευή 19 Μαΐου 2023.

Παρακαλούμε δηλώστε έγκαιρα τα συγγράμματά σας και κατόπιν παραλάβετέ τα από τα σημεία διανομής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο