ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Το πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020 είναι αναρτημένο στη σελίδα του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) και στις σελίδες των πρώην Τμημάτων «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.» και «Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.».

Οι φοιτητές θα πρέπει οπωσδήποτε, για λόγους προγραμματισμού και οργάνωσης των εξετάσεων, μετά από τις σχετικές ανακοινώσεις των Τμημάτων και των διδασκόντων, να δηλώσουν ορισμένες ημέρες πριν από την εξέταση ότι θα λάβουν μέρος σε αυτή.
Σε επίπεδο φοιτητολογίου, οι φοιτητές έχουν ήδη δηλώσει τα μαθήματα τους κατά την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου. Πρακτικά θα χρειαστεί μια επιβεβαίωση ότι σκοπεύουν να συμμετέχουν στην εξέταση με όποιον τρόπο αυτή έχει αποφασιστεί ότι θα γίνει, για παράδειγμα «από απόσταση» ή «δια ζώσης».
Παρακάτω περιγράφονται οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ώστε οι φοιτητές να μπορούν να κάνουν την σχετική επιβεβαίωση.
Ο σύνδεσμος στον οποίο θα κάνουν την σχετική επιβεβαίωση οι φοιτητές, είναι στην διεύθυνση https://eforms.hmu.gr/el-gr/exam2020e. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα κοινοποιηθεί και στην σελίδα στην οποία γίνονται οι δηλώσεις (https://student.hmu.gr).
Η διαδικασία της επιβεβαίωσης είναι εξαιρετικά απλή. Στην πράξη είναι ένα απλό click σε κάθε μάθημα που προτίθενται να συμμετέχουν…………..

 

Με την επιβεβαίωση γίνεται αλλαγή στην «Κατάσταση δήλωσης» του δηλωμένου μαθήματος από «Κανονική» σε «Επιβεβαιωμένη (κ)» ή «Επιβεβαιωμένη (ε)» σε περίπτωση που η αρχική δήλωση του μαθήματος έγινε σε περίοδο εμβόλιμων Δηλώσεων.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος