ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ

 

Σας ενημερώνουμε ότι προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας – απονομής πτυχίων για τους αποφοίτους των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών:

  1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, στις 9 Ιουνίου 2022
  2. Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, στις 10 Ιουνίου 2022

και απονομής μεταπτυχιακών διπλωμάτων σε αποφοίτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  Μηχανικών Πληροφορικής, στις 10 Ιουνίου 2022.

 

Στην απονομή θα συμπεριληφθούν όσοι φοιτητές έχουν αποφοιτήσει ή έχουν τις προϋποθέσεις και έχουν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Αποφοίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και τις 08-04-2022 ημέρα Παρασκευή.

 

Οι συμμετέχοντες στην ορκωμοσία θα ενημερωθούν με προσωπική πρόσκληση και δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια από μέρους τους.