Εργαστήριο ΠΑΣΙΦΑΗ

Τηλ.: (+30) 2810 379258
Ώρες γραφείου:
e-mail: emarkakis@hmu.gr
Ε.ΔΙ.Π.
Εκτενές Βιογραφικό

Σύντομο Βιογραφικό
Ο Δρ. Ευάγγελος Μαρκάκης αποφοίτησε τον Σεπτέμβριο του 2003 από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης. Τον Ιούνιο του 2005 απέκτησε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master of Science – M.Sc.) στα συστήματα επικοινωνίας δεδομένων, από το Τμήμα Μηχανικών και Σχεδιασμού του Πανεπιστήμιου Brunel, του Δυτικού Λονδίνου (Brunel University, West London). Από τον Οκτώβριο του 2014, είναι Διδάκτορας του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από τον Μάιο του 2018, εργάζεται σε θέση Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), κλάδου ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), με ειδικότητα Μηχανικού Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, και με εξειδίκευση «Επικοινωνιακά Δίκτυα Ευρυεκπομπής». Παράλληλα, απασχολείται ως συνεργαζόμενος ερευνητής στο Εργαστήριο “Έρευνας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων – ΠΑΣΙΦΑΗ”, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.  Έχει διατελέσει Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, όπου έχει διδάξει σειρά θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων του Τομέα Επικοινωνιών και Πολυμέσων. Έχει υπάρξει Συνεργάτης Ερευνητής, με συμβάσεις ανάθεσης έργου στο Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”. Έχει εργαστεί ως υπεύθυνος σχεδιασμού και υποστήριξης δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης, επιτυγχάνοντας μηδενικά περιστατικά παραβίασης ασφάλειας κατά την επταετία 2009-2016 καθώς και τη συνολική αναβάθμιση των δικτύων κορμού, επιτυγχάνοντας αξιοπιστία πάνω από 99.9 %  τον Χρόνο. Από το 2003 έως και σήμερα, έχει συμμετάσχει σε μία σειρά Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Έργων του 5ου, 6ου 7ου Πλαισίου (FP5-IST/FP6-IST/FP7-ICT) καθώς και του Ορίζοντα Η2020 (Horizon 2020), αναλαμβάνοντας το 2015 την Τεχνική διαχείριση του ευρωπαϊκού ανταγωνιστικού έργου Horizon 2020 EMYNOS, και ως work- package leader σε 6 έργα, ενώ, παράλληλα είναι αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος για τέσσερα Horizon 2020 Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Έργα που διαχειρίζεται  το Εργαστήριο “Έρευνας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων – ΠΑΣΙΦΑΗ”, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.  Έχει διατελέσει και διατελεί μέλος επιτροπών κρίσεως επιστημονικών εργασιών (Reviewer) και μέλος επιτροπών διεθνών συνεδρίων και ημερίδων (TPC).  Αποτελεί, μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου που οργανώνεται από το Αμερικανικό Τεχνικό επιμελητήριο (ΙΕΕΕ) “ IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks IEEE NFV-SDN”. Το δημοσιευμένο έργο του κ. Μαρκάκη περιλαμβάνει μια (1) έκδοση βιβλίου,  δεκαπέντε (25) άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, πέντε (8) κεφάλαια σε βιβλία και τριανταένα (31) άρθρα σε επιστημονικά συνέδρια. Μέρος του δημοσιευμένου έργου έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης και έχει αποτελέσει την βάση για περαιτέρω έρευνα από άλλους Έλληνες και ξένους επιστήμονες (citations), αριθμώντας μέχρι σήμερα περισσότερες από 795 ετεροαναφορές (Google Scholar), με δείκτη απήχησης h-index=15.