Διπλωματική Εργασία

Το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει στο δέκατο εξάμηνο την υποχρεωτική εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας διάρκειας, τουλάχιστον, ενός εξαμήνου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και Διπλωματικών Εργασιών.