Οι ερευνητικές και αναπτυξιακές, δραστηριότητες του Τμήματος υλοποιούνται μέσω των παρακάτω θεσμοθετημένων Εργαστηρίων, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πεδίων σε τομείς όπως η ενέργεια, τα υλικά, ο αυτόματος έλεγχος και η ρομποτική, τα δίκτυα και οι επικοινωνίες, τα ευφυή συστήματα και η τεχνητή νοημοσύνη, και η φωτονική.

Εργαστήριο Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (LEPS)
Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (ISCA Lab)
Εργαστήριο Πολυμέσων, Δικτύων και Επικοινωνιών (MCN)
Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής (CEMATEP)
Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής (CSRL)
Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων (AISE)
Eργαστήριο Εφαρμοσμένης και Διαδραστικής Πληροφορικής (LATiCe)